KSW w kolejnym programie NATO

Akademia Wojskowa Sił Zbrojnych Azerbejdżanu (AWSZA) z Baku jest drugą uczelnią zagraniczną, z którą Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku nawiązała współpracę sfery naukowo-dydaktycznej realizowaną w ramach programów NATO DEEP. Pierwszą jest Uniwersytet Obrony Narodowej z Kijowa, a wsparcie w ramach programu DEEP Ukraina obejmuje organizację w KSW czterech szkoleń specjalistycznych…

Platforma LMS ILIAS narzędziem wspierania działalności naukowo-badawczej

1 marca br., na platformie LMS ILIAS został zamieszczony kwestionariusz e-ankiety związanej z badaniami naukowymi prowadzonymi przez pracownika Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW we Włocławku (dr Jolanta KLOC) na temat „Polacy o miejscu pracy”. Ich celem jest poznanie opinii oraz postaw pracowników wykonujących różne zawody, odnoszących się do różnych…

Wzbogacenie uczelnianej oferty e-learningowej

„Historia i tradycja oręża polskiego” oraz „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych” to nazwy dwóch kolejnych kursów e-learningowych dostępnych dla pracowników oraz studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Możliwość taką zapewnia zgoda, wyrażona 13 stycznia br., przez dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita – prof. nadzw. dr.…

„Kurs e-learningowy świadomości wielokulturowej” już dostępny on-line

Zgodnie z zapowiedzią z 19 grudnia 2016 roku, na platformie LMS ILIAS jest już dostępny „Kurs e-learningowy świadomości wielokulturowej”. Tym samym pracownicy oraz studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku mają możliwość przystąpienia, jako pierwsi w kraju, do jego realizacji w języku polskim. Docelowo kurs będzie dostępny w dwóch wersjach językowych…

Kurs e-learningowy świadomości wielokulturowej

W ramach realizacji koncepcji wdrażania e-learningu dla potrzeb procesu kształcenia, w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych wykonane zostało autoryzowane tłumaczenie, z języka angielskiego na polski, „Kursu e-learningowego świadomości wielokulturowej”. Kujawska Szkoła Wyższa jest tym samym pierwszą uczelnią w kraju, w której kurs ten może…

Nowy etap e-learningu w KSW

10 grudnia 2016 roku w Nowym Targu, w obecności pełnomocnika rektora ds. rozwoju uczelni, prof. KSW dr. Henryka STĘPNIA, przeprowadzone zostało kompleksowe szkolenie studentów pierwszego i drugiego roku, kierunku bezpieczeństwo narodowe, Wydziału Zamiejscowego KSW. Dotyczyło praktycznego wykorzystania form i metod e-learningu, z wykorzystaniem platformy LMS ILIAS oraz profilów w mediach…

Ruszył program pilotażowy e-learningu w KSW

W związku z pozytywną atestacją platformy LMS ILIAS, w Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych, uruchomiony został program pilotażowy z zakresu praktycznego wykorzystania form i metod e-learningu w procesie kształcenia.   W jego ramach, już w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego, sześć przedmiotów na pierwszym oraz drugim roku studiów licencjackich, na…

Pozytywna atestacja platformy LMS ILIAS

Zakończyła się atestacja platformy LMS ILIAS, uruchomionej 19 listopada br. w  Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Dzięki otrzymaniu pozytywnej oceny, 26 listopada br., platforma znalazła się w oficjalnym wykazie instalacji LMS ILIAS funkcjonujących w międzynarodowym środowisku akademickim, administracji publicznej oraz gospodarce.     Największym jej użytkownikiem jest Uniwersytet w Kolonii,…

KSW w elitarnym gronie użytkowników platformy LMS ILIAS

19 listopada 2016 roku to szczególna data w historii Kujawskiej Szkoły Wyższej. W trakcie spotkania zorganizowanego z inicjatywy dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych - prof. nadzw. KSW dr. Henryka STĘPNIA, nastąpiło oficjalne uruchomienie platformy LMS ILIAS, narzędzia systemu kształcenia na odległość www.e-ksw.wloclawek.pl (szczegółowe informacje dot. walorów platformy dostępne są pod…